Studii de caz | Servicii Publice, Iași

Servicii Publice, Iași

Suntem mândri că am avut oportunitatea de a colabora îndeaproape cu autoritățile locale pentru a identifica o soluție sustenabilă și eficientă pentru nevoile lor energetice. În urma analizelor și discuțiilor, am decis să instalăm un sistem fotovoltaic ON-GRID de 100 kW.

Procesul a fost unul rapid și eficient – am mobilizat o echipă experimentată de ingineri și tehnicieni specializați în energie solară care au avut ca misiune montarea a 250 de panouri fotovoltaice pe clădirile din baza de producție a Serviciilor Publice Iași. Această acțiune a fost realizată în doar două zile, datorită unei planificări riguroase și a unui personal bine pregătit.

Panourile fotovoltaice au fost strategic amplasate pentru a maximiza captarea radiației solare și a asigura producția optimă de energie electrică. Prin intermediul acestui sistem fotovoltaic ON-GRID de 100 kW, entitatea Servicii Publice Iași va putea genera o cantitate semnificativă de energie electrică din sursă regenerabilă, reducând astfel dependența de resursele convenționale și emisiile de gaze cu efect de seră.

Acestă inițiativă are multiple avantaje: pe lângă independența energetică, Servicii Publice Iași va beneficia și de economii semnificative la facturile de energie electrică pe termen lung. De asemenea, aceasta va fi o sursă de inspirație pentru comunitatea locală, promovând utilizarea energiei regenerabile și conștientizând importanța protejării mediului înconjurător.